Start biznes

Start Biznes

Usługi świadczone w ramach START BIZNES skierowane są do przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Zakres świadczonych usług:
  • Porada doradcy podatkowego dotycząca procedur i zagrożeń związanych z planowaną działalnością gospodarczą. Usługa ta jest bezpłatna w sytuacji podjęcia dalszej współpracy z Kancelarią poprzez podpisanie umowy.
Procedury – czyli jak realizujemy usługę:
  • Wskazanie źródeł finansowania biznesu i pomoc w pozyskaniu środków finansowych
  • Przyporządkowanie planowanego rodzaju działalności do właściwego PKD
  • Pomoc w wyborze formy opodatkowania i rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej
  • Doradztwo w zakresie podatku VAT
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy
  • Sporządzenie i złożenie w imieniu przedsiębiorcy dokumentacji zgłoszeniowej do odpowiednich urzędów (Urząd Miasta/Gminy, Urząd Skarbowy, GUS, ZUS, Krajowy Rejestr Sądowy)
  • Podpisanie umowy na prowadzenie księgowości/ kadr i płac/ doradztwa podatkowego
  • Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu do reprezentowania przed organami administracji skarbowej
  • Przejęcie przez Kancelarię odpowiedzialności za księgowość firmy.