Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe pozwala optymalizować płacenie podatków, zachować bezpieczeństwo fiskalne oraz uzyskać pomoc w bieżących problemach podatkowych. Kancelaria oferuje usługę doradczą dla wszystkich branż, dla podmiotów funkcjonujących już na rynku, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zakres świadczonych usług:
  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, akcyzy, cła oraz egzekucji administracyjnej
  • Sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe
  • Reprezentowanie podatników w trakcie postępowania kontrolnego i podatkowego
  • Zastępstwo podatników w sporach z organami skarbowymi
  • Sporządzenie skarg i reprezentowanie podatników w toku postępowania przed sądami administracyjnymi
  • Audyt podatkowy
  • Optymalizacja obciążeń podatkowych
  • Planowanie podatkowe