kadr_place_zus

Kadry, płace, ZUS

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie spraw pracowniczych – umowy, dokumentacja, rozliczenia ZUS.

Zatrudnianie pracowników generuje znaczną ilość obowiązków po stronie pracodawcy. Rozwój działalności gospodarczej pociąga za sobą zwiększenie zatrudnienia – w takiej sytuacji najbardziej opłacalne jest zlecenie spraw kadrowo-płacowych zewnętrznej firmie.
Przejęcie przez Kancelarię odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych, obniży ponoszone koszty oraz zwiększy poufność i bezpieczeństwo danych płacowych.

Zakres świadczonych usług:
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników
 • Rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS, dokonywanie zmian zgłoszonych danych oraz wyrejestrowanie związane z ustaniem stosunku pracy
 • Rozliczanie wykorzystywanych dni urlopowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Organizacja szkoleń BHP i Ppoż.
 • Reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP, WUP
 • Sporządzanie list płac
 • Naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie  postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • Naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników
 • Naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych
 • Przygotowanie rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników
 • Sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac, w ustalonym dniu każdego miesiąca
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.